Tuinontwerp & aanleg Mariaheide


Voor deze tuin hebben wij in het verleden een masterplan met beplantingsplan ontworpen. Als eerste is na de nieuwbouw begonnen om al wat grotere bomen aan te planten om een goed casco te krijgen. Hetzelfde jaar zijn er heestervakken en fruitbomen aangeplant. Ook is er een bosplantsoen aangelegd. Na de tuin in gebruik te hebben genomen kwamen er nog wensen bij. Voor deze gedeelten zijn er telkens ontwerp uitwerkingen en beplantingsplannen opgesteld. Het resultaat na 10 jaar is een spannende sfeervolle tuin met heel diverse hoekjes en functies.

De laatste wijziging was het omvormen van de boomgaard achter tot een bloemrijk geheel met natuurlijke vijver. Om het water in de vijver te behouden en een zo groot mogelijk natuurlijk effect te krijgen is deze vijver met leem bekleed. In de randzône groeien daardoor de waterplanten weelderig en er is een natuurlijke overgang. De beplanting rondom de vijvers bestaat uit een casco van vaste planten waartussen jaarlijks weidebloemmengsel wordt gezaaid. Pleksgewijs zijn ook bol en knolgewasjes aangeplant om in het voorjaar al vroeg iets bloeiends te hebben.