Ontwerp & aanleg tuin Eindhoven


Dit tuinontwerp is een combinatie van strakke vormen en natuurlijke organische lijnen. De wensen en eisen van de opdrachtgever waren een functionele, sfeervolle tuin met veel privacy. Deze buitenruimte was aan drie zijden omsloten door straten en bebouwing, dus een niet zo'n eenvoudige situatie. Gedurende de eerste stappen van het ontwerpproces is er door ons een voorstel gedaan de gehele tuin verdiept aan te leggen. Door niveaus toe te passen krijg je totaal andere zichtlijnen en perceptie van de ruimte vanaf verschillende standpunten in de tuin. Tijdens de verdere uitwerking, materialisatie is gekozen voor een combinatie van tegels van 40 x 40 en grind in honingraatmatten voor een goede afwatering. De warme kleuren hiervan geven extra contrast met al het groen eromheen.

Als afscheiding is een speciale schutting ontworpen met een spouw om geen doorkijk te hebben en het geluid te dempen van het verkeer. Op twee plekken is gebruik gemaakt tussen de schuttingdelen van zelf ontworpen schanskorven gevult met speciale keien die met leem aan elkaar gekit zijn. Door de keien lopen druppelkslangen die zorgen dat de kleine rotsplantjes, sedums, in de schanskorf aangebracht, voldoende water krijgen. Op de foto's is de ontwikkeling van de tuin gedurende 10 jaar te zien. In deze periode hebben wij regelmatig advies over het onderhoud gegeven en kleine aanpassingen gedaan aan de borders na strenge winters of uitvallen beplanting door ziekten.