Park


Ouder ontwerp te realiseren nieuw park in nieuwbouwwijk. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale 3D presentaties die aan 2D cad programma's te koppellen zijn. Echter nog niet lang geleden werkte wij veel met referentiebeelden, maquettes, impressie tekeningen om een ontwerp te verduidelijken. Dit is niet geheel historie omdat in sommige gevallen dit voldoet, een snel perspectief tijdens een bespreking is verhelderend. Maar ook voor presentaties grijpen wij ooit terug op oude methoden vanwege de betaalbaarheid en de uitstraling. Bij ontwerpen van dit project waren 3D programma's duur, ingewikkeld en tijdrovend en is het masterplan op andere manieren gepresenteerd.

Water was sturend bij dit ontwerp op natte lage grond, sloten en gelegen aan randzone wijk. Om omliggend hemelwater van de wijk af te voeren, te bufferen zijn er rabat retentie stroken gemaakt met natuurlijke begroeiing. In het midden van het park ligt een elipsvormig grasveld wat voor allerlei activiteiten, evenementen van de wijkvereniging te gebruiken is. Ook lopen er wijkontsluitende fietspaden door het park wat een extra stukje sociale veiligheid geeft. Het groen bestaat uit elzenbroekbosjes op de rabatten, struweel van inheemse heesters en een stuk wordt jaarlijks ingezaaind met weidebloemmengels.

 

 

.