Landschapsplan nieuwbouwwijk


Stedebouwkundig plan in oud cultuurhistorisch landschap. De Inventarisatie oude elementen in het landschap en verkaveling is bepalend geweest voor het concept. In het masteplan is de verkaveling en structuur die in de visie is vastgelegd verder uitgewerkt. Elk type landschap in Nederland heeft zijn eigen structuren en perceptie wat bruikbaar is in het tot stand komen van het ontwerp. Klakkeloos een ontwerp van een Vinexwijk maken is dan ook een makkelijke uitweg. 

In dit plan is de oude ontginning en gebruik landschap in kaart gebracht en onderzocht wat behouden kon worden. Studie van oude verkavelingen, waterhuishouding en elementen in het landschap hebben de nieuwe verkaveling in bouwpercelen bepaald. Vanuit de woonwijk lopen ecologische natte en droge verbindingszônes het landschap in. Deze hebben meerdere functies zoals wandel en fietsroutes, ook recreatief gebruik is mogelijk waaronder watertoerisme.